Māmiņdiena 08.05.2015.

Pasākuma organizēšanā piedalījās ES programmas ERASMUS+ projekta “EBD Siguldas Valdorfa bērnudārzā 2” (Nr.2014-3-LV02-KA105-000492) brīvprātīgie Alina Mohorea un Joao Cruz.