Rumānijas - Portugāles kultūras vakars 01.10.2015.

ES programmas ERASMUS+ projekta “EBD Siguldas Valdorfa bērnudārzā 2” (Nr.2014-3-LV02-KA105-000492) brīvprātīgo Alinas Mohorea un Joao Cruz radošā aktivitāte.