Ziemassvētku stāsts (18.12.2015.) un Gaismas ceļš (19.12.2015.)

Foto autors: ES programmas ERASMUS+ projekta “EBD Siguldas Valdorfa bērnudārzā 2” (Nr.2014-3-LV02-KA105-000492) brīvprātīgais Joao Cruz.