Alīdas Lindes lietišķās mākslas studijas un Siguldas Valdorfa PII audzēkņu darinājumu izstāde "MĒS", 31.05.-03.06.2016.