Lieldienu gaidīšana, 2016.gada marts

Foto autors: ES programmas ERASMUS+ projekta “EBD Siguldas Valdorfa bērnudārzā 2” (Nr.2014-3-LV02-KA105-000492) brīvprātīgais Joao Cruz.