Bērnu diena, 01.06.2017.

Eiropas brīvprātīgā darba jauniešu Ednas Vanessas Ferreira Loureiro un Marianas Mirelas Botorogeanu organizētā radošā aktivitāte Siguldas Valdorfa PII bērniem programmas “ERASMUS+:Jaunatne darbībā” projekta “EVS 4 Open-Minded Sigulda” (Nr.2016-1-LV02-KA105-001021) ietvaros.