Fotoizstāde "Eyes of a Child", 2017.gada maijs

Eiropas brīvprātīgā darba jaunietes Ednas Vanessas Ferreira Loureiro organizētā radošā aktivitāte programmas “ERASMUS+:Jaunatne darbībā” projekta “EVS 4 Open-Minded Sigulda” (Nr.2016-1-LV02-KA105-001021) ietvaros.