Kokapstrādes nodarbības Siguldas Valdorfa bērnudārzā, 2018.gada pavasaris