Sveču nedēļas aktivitātes, 29.01.-02.02.2018.

Foto autore: ES programmas Erasmus+:Jaunatne darbībā projekta “EVS 4 sustainable life" (Nr.2017-2-LV02-KA135-001675) brīvprātīgā jauniete Andrea Quintana Cabanas (Spānija).