Kontakti

Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības iestāde

Izglītības iestādes reģ.Nr. 4301802365

Adrese: J.Poruka iela 11, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Vadītāja: Marita Špickopfa

Tālrunis: +371 20016423

Biroja tālr.:+371 20172016

E-pasts:  siguldasvaldorfs@gmail.com


Biedrība "Siguldas Alternatīvā izglītība"

Reģ.Nr. 40008036256

Adrese: J.Poruka iela 11, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Banka: SEB banka, AS

Konta Nr. LV02UNLA0027800700125

Valdes priekšsēdētāja: Marita Špickopfa

Biroja tālr.:+371 20172016Saziņas forma: