Marita Špickopfa

Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja/ Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: marita.spic@inbox.lv

Meklējot savam bērnam alternatīvu bērnudārzam, Marita 1995.gadā nonāca alternatīvas pirmsskolas vidē. Loti patika  bērn koncentrētā, netradicionālā izglītība, kas pārmaiņu laikā likās kā “svaigs gaiss” pēc iepriekšējās valsts režīma. Marita turpinājusi aktīvi iesaistīties biedrības ikdienā un pasākumos, apmeklēja kursus, lekcijas  Valdorfa pedagoģijā, līdz 2001.gadā pievienojās pedagogu saimei, un joprojām ,kopā ar kolēģēm, turpina veidot un saglabāt Valdorfa bērnudārzam raksturīgo ritmu, vidi un pedagoģisko konceptu. Marita ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību ar Pirmsskolas izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju, regulāri apmeklē kursus, seminārus pedagogiem , tā gūstot jaunas idejas, aktuālas tēmas.

Brīvajā laikā Maritai patīk nodarboties ar dažādiem rokdarbiem - adīšanu, aušanu, izšūšanu, šūšanu, gleznošanu -, kā arī darboties dārzā, vākt meža veltes, izprast sevi un veidot attiecības ar līdzcilvēkiem.

Moto: Lūdz, un tev dos! Tici, un brīnumi notiek!


Līga Smilga

Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: aglims2@inbox.lv

Līga ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību Liepājas Universitātē. Pēc studijām pāris gadus strādājusi skolā par sākumskolas skolotāju un ārpusstundu darba organizatori, kā arī vadījusi skolas tautisko deju kolektīvu. Taču jau studiju laikā pastiprināti interesējusies par alternatīvām izglītības metodēm. Valdorfa pedagoģijā darbojos no 2008.gada, pateicoties savai jaunākajai meitai, kura nu jau absolvējusi Siguldas Valdorfa bērnudārzu. Paralēli darbam Līga regulāri papildina zināšanas gan Valdorfa pedagoģijā, gan antropozofijā (cilvēkmācībā), apmeklējot dažādus kursus, seminārus un konferences, kā arī lasot tematisko literatūru. 

Līga uzskata, ka ir aizraujoši saprast un caur zināšanu prizmu vērot katra bērna individuālo izaugsmi un attīstības ceļu; sajust, ka bērnudārzā ar lielu mīlestību iedotais, kļūst par pamatu katra bērna tālākajai dzīvei. Viņasprāt, šeit ir radītas bērniem otrās mājas - siltas un mīļas, aizraujošas un drošas.  Bērna sniegtā uzticība pasniegto rociņu vai uzticīgo skatienu veidā ir tā, kas dod prieku katrai dienai.

Brīvajā laikā Līgai patīk dziedāt, lasīt grāmatas, dejot, kopā ar ģimeni braukt ar riteni, apgūt jaunas zināšanas, apmeklēt koncertus un teātru izrādes.

Moto: "Dzīves māksla ir prasme gaidīt. Ar varu atplēsts pumpurs nekad neizplauks. /Z.Mauriņa/ 
 
 

Evija Zvirbule

Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: evijazvirbule@inbox.lv

Pieaugušam cilvēkam saprotamas lietas bērnam ir kaut kas jauns un nepieredzēts. Palīdzēt saprast , kā iekārtota šī pasaule ir mans uzdevums, un tas liek nemitīgi attīstīties pašai. Ar interesi esmu  apmeklējusi dažādus kursus un lekcijas, šobrīd studēju LA pedagoģijas fakultātē. 

Tas ir prieks un brīnums redzēt, ka mazajam cilvēkam izdodas tas, kas iepriekš sagādājis grūtības.  

Inese Ineta Plāte

Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: ineseplate97@gmail.com

Inese šobrīd apgūst augstākās izglītības studiju programmu "Pirmsskolas izglītības pedagogs" Latvijas Universitātē un darbs Siguldas Valdorfa bērnudārzā viņai ir pirmā pieredze izvēlētajā profesijā. Līdz tam viņa bija strādājusi par auklīti un pieskatījusi radu bērnus. 

Šajā bērnudārzā Inese nonāca, pateicoties iespējai kļūt par asistentu bērnam ar invaliditāti, taču vēl pirms tam viņa zināja - tieši šajā vietā noteikti vēlētos strādāt! Bērnudārza ikdienas ritmu un svētku svinēšanas tradīcijas viņa pirmo reizi iepazina, skatoties filmu par Siguldas Valdorfa bērnudārzu.

Brīvajā laikā Inesei patīk pavadīt laiku dabā, mācīties jaunas lietas un lasīt grāmatas.

Moto: Nekas nav neiespējams!

 
Iveta Ančevska

Skolotāja palīdze

E-pasts: iveta.ancevska@inbox.lv

Siguldas Valdorfa bērnudārzā strādā jau 10 gadus. Sākusi strādāt kā auklīte, pieskatot bērnus vakara stundās, bet pēc kāda laika izmantojusi iespēju kļūt par pedagoga palīdzi. Kopš 2012./2013. mācību gada strādā Mazajā grupiņā. Dažādi kursi un semināri par Valdorfa pedagoģiju un antropozofiju, kurus šo gadu laikā ir apmeklējusi, palīdzējuši Ivetai izprast bērna attīstību un viņa iekšējo pasauli. Bieži darbā palīdz pieredze, ko Iveta guvusi, audzinot savus 3 bērnus. Tagad, kad viņi ir izauguši, Iveta ir pateicīga par iespēju rūpes un mīlestību sniegt citiem. 

Iveta apzinās, ka lielākai daļai bērnu šis ir pats pirmais dārziņš, tāpēc jūtas atbildīga par drošas un uzticamas vides radīšanu. Vārdos neizsakāmu prieku un gandarījumu sniedz brīži, kad skaidri redzama bērna izaugsme, pieaugošo uzticību pasaulei un audzinātājām. Viņasprāt, katrs bērns ir kā skolotājs. Katrā ir kaut kas ļoti īpašs un neatkārtojams, kas nereti aizkustina un aizvien liek atcerēties un aizdomāties par vērtībām, kuras dzīvē ir patiesi svarīgas.

Brīvajā laikā labprāt pavada laiku kopā ar ģimeni, dodas pastaigās, vasarā - kopj dārzu, lasa grāmatas.

Moto: Darīt mazas lietas ar lielu mīlestību!


 

Rasa Rocēna

Skolotāja palīdze

E-pasts: rrocena@inbox.lv

Dzīvē, pēc Rasas domām, nekas nenotiek nejauši. Darboties ar bērniem Siguldas Valdorfa bērnudārzā viņa sāka vasarās, kad aizvietoja audzinātājas atvaļinājuma laikā. Piesaistīja nemainīgais ikdienas ritms, harmoniskā un radošā vide, rotaļlietu klāsts no dabīgiem materiāliem, kas bērnam ļauj izjust saikni ar pasauli un tās likumsakarībām. Tas atgādināja bērnību, kad laukos no vībotnēm viņa darināja zirgus, un akmeņu krāvumi lauka malā pārtapa par lielu mājokli ar daudzām istabām.

Pašlaik, strādājot bērnudārzā, ļoti noder pašas četru, nu jau patstāvīgu, bērnu kopā būšanas pieredze.

Zināšanas Rasa papildina, apmeklējot Valdorfpedagoģijas kursus, seminārus un konferences, kā arī lasot un iedziļinoties R.Šteinera darbos.

Brīvajā laikā patīk pastaigāties pa mežu, klausīties mūziku, lasīt grāmatas.

Moto: Ikvienā brīdī ielikt visu sevi!