Dienas ritms

1.grupa  2.grupa
7:00-9:30 Brīvā spēle 7:00-9:30
Brīvā spēle
9:30 Roku mazgāšana. Brokastis. 9:30 Roku mazgāšana. Brokastis.
10:00 Mazais ritms (pirkstu spēles). 10:00 Mazais ritms (pirkstu spēles).
10.15 Dienas nodarbība (veidošana, gleznošana, zīmēšana, rokdarbi).
10:15 Dienas nodarbība (veidošana, gleznošana, zīmēšana, rokdarbi).
10:30 Lielais ritms (muzikāli ritmiskā nodarbība)
10.30 Lielais ritms (muzikāli ritmiskā nodarbība)
11:00
Brīvā spēle  laukā
vai pārgājiens ceturtdienās (no 10.30 līdz 12.15)
11:00

Brīvā spēle
laukā
vai pārgājiens ceturtdienās (no 10.30 līdz 12.15)
12.00 Roku mazgāšana. Pusdienas.  12:00 Roku mazgāšana. Pusdienas.
12.40 Ciemos pie Pasaciņas un rozīņu Rūķa  12.40 Ciemos pie Pasaciņas un rozīņu Rūķa
13:00Klusā stunda - 5-6 gadīgo grupiņa 13:00 Klusā stunda - mazo bērnu grupiņa

14.00-16:00

Obligātā bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana pēc IZM saskaņotas pirmsskolas izglītības programmas.

15.30

Celšanās, ģērbšanās

16:00 Roku mazgāšana. Launags. 16:00 Roku mazgāšana. Launags.
16:30-19:00
Brīvā spēle, rotaļas, aplicēšana,
zīmēšana, došanās mājās
  16:30-   19:00                      
Brīvā spēle, rotaļas, aplicēšana, zīmēšana, došanās mājās