Es uz zemes stāvu drošs, abām kājām stingri. Ieklausoties akmeņos, tālāk eju vingri. Ūdenī man peldēt prieks - sidrabviļņu glāstos. Zivtiņas man iemāca, saprast viļņu stāstus.Priecīgs gaisā palecos, labprāt spārnus gūtu. Tā kā putns lidotu, ja man spārni būtu.Saulē augšup raugos es, silto staru glāstā. Vēroju kā puķēm tā, košas krāsas dāvā.Sirsniņā to glabāju, visu to ko jūtu. Zeme, ūdens, gaisma, gaiss, dāvanas man sūta!