Mārīte Akmentiņa

Biedrības "Siguldas Alternatīvā izglītība" valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: +371 26734552, e-pasts: makmentina@inbox.lv

Biedrībā “Siguldas Alternatīvā izglītība” (toreiz - Siguldas Alternatīvās izglītības fonds) nonākusi, meklējot piemērotu bērnudārzu saviem jaunākajiem bērniem (Mārīte ir piecu bērnu māmiņa). Savulaik Siguldā darbojās alternatīva izglītības iestāde (pēc Montesori metodēm) un šī vieta Mārītei patika ar to, ka atšķīrās no tradicionālā bērnudārza un deva iespēju vecākiem vairāk iesaistīties bērnudārza dzīvē un būt kopā ar bērniem, pirms tos atstāt vienus. 1997.gadā, kad šo bērnudārzu jau bija absolvējuši 3 Mārītes pašas bērni, viņa uzaicināta darbā par audzinātājas palīdzi. Šajā laikā, strādājot, vērojot bērnus un apmeklējot dažādus kursu, Mārītes uzmanību piesaistīja pedagoga, filozofa un antropozofa R.Šteinera radītais virziens izglītībā – Valdorfa pedagoģija. Ar kolēģi, esot uz “viena viļņa”, un pateicoties bērnudārza vecāku atsaucībai, sākusi šīs idejas ieviest arī dzīvē un tā pamazām tapa Siguldas Valdorfa bērnudārzs. Zināšanas par pirmsskolas pedagoģiju un Valdorfa pedagoģiju turpinājusi apgūt, apmeklējot seminārus, kursus, konferences gan Latvijā, gan ārzemēs. 2003.gadā kopā ar domubiedriem organizējusi starptautisku semināru “Zvaigžņu bērni - nākotnes vēstneši”, bet 2005. un 2006.gadā pulcinājusi Siguldā gan anstropozofijas pazinējus, gan interesentus no dažādām Eiropas valstīm uz Austumeiropas konferenci. Mārītesprāt, tas katram personiski un biedrības kolektīvam bija liels izaicinājums un stiprinājums. Viņa ir gandarīta, redzot, kā biedrība un bērnudārzs veidojies un attīstījies no paša sākuma, līdz pat šai dienai.

Brīvajā laikā patīk doties uz teātra izrādēm, izzināt sevi un līdzcilvēkus, izjust dabu un cilvēkus, izprast attiecības, dziedāt un ceļot. Katra diena darbā viņai atnes prieku. 

Moto: “No rīta pamosties, paskaties uz austošo dienu un esi laimīgs, jo kādam esi ļoti vajadzīgs!”

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .