Marita Špickopfa

Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja/ Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: marita.spic@inbox.lv

Meklējot savam bērnam alternatīvu bērnudārzam, Marita 1995.gadā nonāca “Skoliņā”, ko tolaik vadīja Maruta Līvena. Viņai ļoti iepatikās uz bērnu koncentrētā, netradicionālā izglītība, kas pārmaiņu laikā likās kā “svaigs gaiss” pēc iepriekšējās valsts varas režīma. Marita turpinājusi aktīvi iesaistīties biedrības ikdienā un pasākumos, apmeklēja kursus, lekcijas par Valdorfa pedagoģiju, līdz 2001.gadā pievienojās pedagogu saimei. Un joprojām kopā ar kolēģēm turpina veidot un saglabāt Valdorfa bērnudārzam raksturīgo ritmu, vidi un pedagoģisko konceptu. Taču papildus Valdorfa pedagoģijai un antropozofijai zinātnei, Marita arī ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību ar Pirmsskolas izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju.

Brīvajā laikā Maritai patīk nodarboties ar dažādiem rokdarbiem - adīšanu, aušanu, izšūšanu, šūšanu, gleznošanu -, kā arī darboties dārzā, vākt meža veltes, izprast sevi un veidot attiecības ar līdzcilvēkiem.

Moto: Lūdz, un tev dos! Tici, un brīnumi notiek!


Līga Smilga

Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: aglims2@inbox.lv

Līga ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību Liepājas Universitātē. Pēc studijām pāris gadus strādājusi skolā par sākumskolas skolotāju un ārpusstundu darba organizatori, kā arī vadījusi skolas tautisko deju kolektīvu. Taču jau studiju laikā pastiprināti interesējusies par alternatīvām izglītības metodēm. Valdorfa pedagoģijā darbojos no 2008.gada, pateicoties savai jaunākajai meitai, kura nu jau absolvējusi Siguldas Valdorfa bērnudārzu. Paralēli darbam Līga regulāri papildina zināšanas gan Valdorfa pedagoģijā, gan antropozofijā (cilvēkmācībā), apmeklējot dažādus kursus, seminārus un konferences, kā arī lasot tematisko literatūru. 

Līga uzskata, ka ir aizraujoši saprast un caur zināšanu prizmu vērot katra bērna individuālo izaugsmi un attīstības ceļu; sajust, ka bērnudārzā ar lielu mīlestību iedotais, kļūst par pamatu katra bērna tālākajai dzīvei. Viņasprāt, šeit ir radītas bērniem otrās mājas - siltas un mīļas, aizraujošas un drošas.  Bērna sniegtā uzticība pasniegto rociņu vai uzticīgo skatienu veidā ir tā, kas dod prieku katrai dienai.

Brīvajā laikā Līgai patīk dziedāt, lasīt grāmatas, dejot, kopā ar ģimeni braukt ar riteni, apgūt jaunas zināšanas, apmeklēt koncertus un teātru izrādes.

Moto: "Dzīves māksla ir prasme gaidīt. Ar varu atplēsts pumpurs nekad neizplauks. /Z.Mauriņa/ 
 
 

Elita Upe

Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: upe.elita@inbox.lv

Elitai ir vairāk kā 30 gadus ilga pedagoģiskā darba pieredze un par alternatīvo izglītību, t.sk. antroposofoloģiju, viņa interesējas kopš 2004.gada. Tā kā Elita regulāri apmeklē dažādus kursus un seminārus Valdorfpedagoģijā, 2017.gada rudenī viņai radās iespēja pievienoties Siguldas Valdorfa bērnudārza kolektīvam. 

Brīvajā laikā Elita apgūst vokālo dziedāšanu, pilnveido prasmes ģitārspēlē un koncertē, glezno, viņai patīk dažādi rokdarbi - adīšana, šūšana, tamborēšana, mandalu veidošana, u.c.. Elitai ir pieredze pasākumu vadīšanā, nometņu organizēšanā, dažādu projektu izstrādē un meistarklašu vadīšanā.

Moto: Dziesma dziedina!


  

Inese Ineta Plāte

Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: ineseplate97@gmail.com

Inese šobrīd apgūst augstākās izglītības studiju programmu "Pirmsskolas izglītības pedagogs" Latvijas Universitātē un darbs Siguldas Valdorfa bērnudārzā viņai ir pirmā pieredze izvēlētajā profesijā. Līdz tam viņa bija strādājusi par auklīti un pieskatījusi radu bērnus. 

Šajā bērnudārzā Inese nonāca, pateicoties iespējai kļūt par asistentu bērnam ar invaliditāti, taču vēl pirms tam viņa zināja - tieši šajā vietā noteikti vēlētos strādāt! Bērnudārza ikdienas ritmu un svētku svinēšanas tradīcijas viņa pirmo reizi iepazina, skatoties filmu par Siguldas Valdorfa bērnudārzu.

Brīvajā laikā Inesei patīk pavadīt laiku dabā, mācīties jaunas lietas un lasīt grāmatas.

Moto: Nekas nav neiespējams!

 


Evita Dorša 

Pirmsskolas izglītības skolotāja

E-pasts: evita_lukina@inbox.lv

Interese par bērnu aprūpi un audzināšanas jautājumiem radusies jau ģimenē, iesaistoties mazāko ģimenes locekļu pieskatīšanā. Vēlāk nejaušas, bet varbūt liktenīgas sagadīšanās pēc, izmantojusi iespēju uz noteiktu laiku pievienoties Siguldas Valdorfa bērnudārza komandai. Un nu jau 5 gadus Evita ar prieku un atdevi darbojas ar bērniem, regulāri papildinot savas zināšanas par bērnu vecumposmiem, psiholoģiskajiem jautājumiem un aprūpi, gan Valdorfpedagoģijas, gan tradicionālās izglītības kursos. Pašlaik iegūst augstāko profesionālo izglītību RPVIA pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijā.

Par saviem hobijiem Evita uzskata gan darbošanos ar bērniem, gan rokdarbus un zīmēšanu, gan arī dažādas sportiskās aktivitātes – peldēšanu, riteņbraukšanu, skrituļslidošanu, volejbolu u.c.

Moto: Viss kas notiek, notiek uz labu!

Iveta Ančevska

Skolotāja palīdze

E-pasts: iveta.ancevska@inbox.lv

Siguldas Valdorfa bērnudārzā strādā jau 10 gadus. Sākusi strādāt kā auklīte, pieskatot bērnus vakara stundās, bet pēc kāda laika izmantojusi iespēju kļūt par pedagoga palīdzi. Kopš 2012./2013. mācību gada strādā Mazajā grupiņā. Dažādi kursi un semināri par Valdorfa pedagoģiju un antropozofiju, kurus šo gadu laikā ir apmeklējusi, palīdzējuši Ivetai izprast bērna attīstību un viņa iekšējo pasauli. Bieži darbā palīdz pieredze, ko Iveta guvusi, audzinot savus 3 bērnus. Tagad, kad viņi ir izauguši, Iveta ir pateicīga par iespēju rūpes un mīlestību sniegt citiem. 

Iveta apzinās, ka lielākai daļai bērnu šis ir pats pirmais dārziņš, tāpēc jūtas atbildīga par drošas un uzticamas vides radīšanu. Vārdos neizsakāmu prieku un gandarījumu sniedz brīži, kad skaidri redzama bērna izaugsme, pieaugošo uzticību pasaulei un audzinātājām. Viņasprāt, katrs bērns ir kā skolotājs. Katrā ir kaut kas ļoti īpašs un neatkārtojams, kas nereti aizkustina un aizvien liek atcerēties un aizdomāties par vērtībām, kuras dzīvē ir patiesi svarīgas.

Brīvajā laikā labprāt pavada laiku kopā ar ģimeni, dodas pastaigās, vasarā - kopj dārzu, lasa grāmatas.

Moto: Darīt mazas lietas ar lielu mīlestību!


 

Rasa Rocēna

Skolotāja palīdze

E-pasts: rrocena@inbox.lv

Dzīvē, pēc Rasas domām, nekas nenotiek nejauši. Darboties ar bērniem Siguldas Valdorfa bērnudārzā viņa sāka vasarās, kad aizvietoja audzinātājas atvaļinājuma laikā. Piesaistīja nemainīgais ikdienas ritms, harmoniskā un radošā vide, rotaļlietu klāsts no dabīgiem materiāliem, kas bērnam ļauj izjust saikni ar pasauli un tās likumsakarībām. Tas atgādināja bērnību, kad laukos no vībotnēm viņa darināja zirgus, un akmeņu krāvumi lauka malā pārtapa par lielu mājokli ar daudzām istabām.

Pašlaik, strādājot bērnudārzā, ļoti noder pašas četru, nu jau patstāvīgu, bērnu kopā būšanas pieredze.

Zināšanas Rasa papildina, apmeklējot Valdorfpedagoģijas kursus, seminārus un konferences, kā arī lasot un iedziļinoties R.Šteinera darbos.

Brīvajā laikā patīk pastaigāties pa mežu, klausīties mūziku, lasīt grāmatas.

Moto: Ikvienā brīdī ielikt visu sevi!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .