Dienas ritms

1.grupa  2.grupa
7:00-9:30 Brīvā spēle, individuālā zīmēšana. 7:00-9:30 Brīvā spēle.
9:30 Roku mazgāšana. Brokastis. 9:30 Kārtībiņa, svētībiņa.
10:00 Mazais ritms (pirkstu spēles). 10:00 Roku mazgāšana. Brokastis.
10:15 Brīvā spēle, dziedāšana. 10:30 Dienas nodarbība (veidošana, gleznošana, zīmēšana, rokdarbi).
10:30 Dienas nodarbība (veidošana, gleznošana, zīmēšana). 11:00 Mazais ritms (pirkstu spēles).
11:00 Brīvā spēle, tematiskās lomu spēles, rotaļas. 11:15 Lielais ritms.
11:30 Lielais ritms, pasaka. 12:00 Pastaiga vai rotaļāšanās laukā.
12:00 Pastaiga vai rotaļāšanās laukā. 13:15 Roku mazgāšana. Pusdienas.
13:00-13:30 Roku mazgāšana. Pusdienas. 13:45 Pasaka.
13:30-16:00 Klusā stunda. 14:00-16:00 Klusā stunda.
16:00 Roku mazgāšana. Launags. 16:00 Roku mazgāšana. Launags.
16:30-19:00 Brīvā spēle, rotaļas, individuālā aplicēšana, zīmēšana. 16:30-19:00 Brīvā spēle, rotaļas, individuālās nodarbības.
Obligātā bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana pēc IZM saskaņotas pirmsskolas izglītības programmas.

 

 .